Polubowna windykacja

Windykacja znana jest już od czasów Cesarstwa Rzymskiego, w którym istniała instytucja rei vindicatio. Do jej zadań należało dążenia do odzyskania rzeczy, które były w posiadaniu osób nieuprawnionych. Windykacja w dosłownym znaczeniu to dochodzenie roszczeń. Windykację można prowadzić w sposób polubowny lub sądowy i jest ona w pełni legalna. Dopuszcza wszelkie działania niełamiące obowiązującego stanu prawnego. A więc polubowna windykacja to nic innego jak polubowne dochodzenie należności.

Polubownie, czyli jak?

Zgodnie z definicją słownikową określenie polubownie oznacza dobrowolnie, za wzajemną zgodą i bez procesu sądowego. Polubowne rozwiązanie spornych kwestii rozumiane jest jako porozumienie między zainteresowanymi stronami, osiągnięte bez udziału strony rozstrzygającej mającej nadrzędny glos.

Należności

Należność jako pojęcie spotykamy zarówno w prawie cywilnym, jaki i finansowym oraz w rachunkowości. Najszerzej pojęcie to klasyfikuje jednak kodeks cywilny. Czytamy w nim, iż należnością określa się uprawnienie osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną lub osoby prawnej do otrzymania świadczenia pieniężnego albo rzeczowego wynikającego z uprzednio zawartej umowy.

Kodeks cywilny nazywa osobę uprawnioną do otrzymania należności wierzycielem, a osobą zobowiązaną do jej świadczenia dłużnikiem. Przepisy stanowią również, iż należność powinna być spełniona w konkretnym terminie oraz kwocie – w przypadku świadczenia pieniężnego lub rzeczach – w przypadku świadczenia rzeczowego. 

Dochodzenie praw

Kodeks określa właściwy i pożądany stan, jaki powinien być. Wszyscy jednak wiemy, że rzeczywistość jest inna. Bardzo często to co umówione nie zostaje dotrzymane i wykonane. A wtedy wierzyciel zmuszony jest dochodzić swoich praw.

Należy przy tym pamiętać, że w każdej takiej sytuacjach po dwóch stronach stają żywi ludzie, którzy tylko reprezentują firmy. Przecież firmy bez ludzi byłyby tylko zapisem w kartotece urzędu. Tych ludzi łączą swoiste relacje, często oficjalne, a czasem towarzyskie lub rodzinne. Wierzyciel może dochodzić swoich praw na „twardo” ryzykując przy tym zerwaniem istniejących relacji i zaprzepaszczeniem okazji do przyszłej współpracy. W Sit and Talk uważamy, że nie jest to właściwe i optymalne rozwiązanie.

Dbamy o relacje

Pozytywne relacje budują wspólnotę. Warto o nie dbać również w tak szczególnej sprawie jak dochodzenie należności. Proces ten można realizować w sposób, którym nie będzie oparty na walce, a na współpracy stron. 

Polubowne dochodzenie należności to metoda oparta na bezpośrednim kontakcie ludzi, którzy dobrowolnie poszukują rozwiązania spornych kwestii. Zwracają przy tym uwagę na wzajemne potrzeby i interesy.