USIĄDŹ I POROZMAWIAJMY

Witam Was w Sit and Talk

Mediator Zielona Góra

Mam na imię Maciej. Jestem mediatorem i negocjatorem. Zapraszam Cię do kontaktu w Twojej sprawie. Wspólnie usiądziemy i porozmawiamy o tym, jak mogę Ci pomóc, aby Twoje życie stało się przyjemniejsze.

Jestem przekonany, że kluczowy wpływ na jakość naszego życia mają pozytywne relacje międzyludzkie. Fundamentem do budowania otwartych relacji jest umiejętność jasnego komunikowania się. W pierwszej kolejności należy aktywnie słuchać, a dopiero później formułować własny przejrzysty i jednoznaczny komunikat. 

Sit and Talk – Mediator Zielona Góra.

„Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język, po to abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.” – Sokrates

Pomagam ludziom rozwiązywać sporne kwestie i pokonywać przeciwności w ich życiu prywatnym i zawodowym. Wykorzystuję do tego m. in. specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz wiedzę o sposobach zarządzania konfliktem interesów. Przez cay czas dbam o zachowanie wartościowych relacji między uczestnikami procesu polubownego rozwiązywania sporów, aby otworzyć przed nimi możliwości dalszej współpracy.

negocjator Maciej Zawieja

Jeśli znalazłeś Sit and Talk, bo chcesz poznać czym są mediacje i negocjacje, to też świetnie trafiłeś. Śmiało eksploruj ten serwis i zdobywaj wiedzę na temat polubownego rozwiązywania sporów. Może zdarzyć się i tak, że nie znajdziesz tu odpowiedzi na Twoje pytanie. W takiej sytuacji nie obawiaj się do mnie napisać. Postaram się odpowiedzieć najlepiej, jak potrafię i najszybciej, jak to będzie możliwe.

Moja specjalizacja to

Atuty mediacji

Poufność

mediacji to jej wartość nadrzędna. Niejawność mediacji zapisana jest w kodeksie postępowania cywilnego. Art. 183 [4] mówi, iż postępowanie mediacyjne nie jest jawne oraz zobowiązuje mediatora, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym do zachowania w tajemnicy faktów, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji.

Dobrowolność

udziału w postępowaniu mediacyjnym to kolejny z jej atutów zapisany w kodeksie postępowania cywilnego. Nikt nie może nikogo przymusić do udziału w mediacji. Dobrowolność udziału w postępowaniu rozciąga się na cały okres trwania mediacji, bowiem każdy z jej uczestników może z niej zrezygnować w dowolnym momencie.

Szybkość

postępowania mediacyjnego zależy w głównej mierze od dostępność i poziomu zaangażowania stron. Najszybsze mediacje kończą się podpisaniem ugody w ciągu jednego dnia, a te najdłuższe w ciągu miesiąca od rozpoczęcia mediacji. 

Dyskrecja

mediacji wynika ze sposobu jej prowadzenia oraz ograniczenia liczby uczestników procesu do niezbędnego minimum. Dzięki temu strony postępowania chronią się  przed upublicznieniem sporu i jego medialnym rozgłosem. Mediacja pozwala zaangażowanym stronom, mimo zaistnienia między nimi spornych kwestii, zachować pozytywny wizerunek i dobre imię.

Oszczędność

pieniędzy – na koszty mediacji składa się wynagrodzenie mediatora oraz niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z prowadzeniem mediacji. Do wydatków zalicza się koszty dojazdu na spotkanie mediacyjne, gdy odbywa się ono poza siedzibą mediatora, koszty wynajęcia pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia spotkania mediacyjnego oraz koszty korespondencji, gdy nadmiernie przekraczają one zwyczajowe koszty.  

Nieformalność

postępowania mediacyjnego bardzo korzystnie wpływa na jego skuteczność. Sprzyja szybkości prowadzenia mediacji oraz gwarantuje uczestnikom swobodę w kształtowaniu przebiegu procesu mediacyjnego. Brak obowiązku zachowania formy pisemnej czy dochowania terminów daje uczestnikom poczucie udziału w partnerskiej rozmowie.

Od stycznia 2018 roku przeprowadziłem

Mediacja umowna
0
Mediacja sądowa
0
Zawarta ugoda
0

Mediacje

na podstawie umowy

na polecenie sądu

Negocjacje

osób fizycznych

gospodarcze

Rodzaje spraw

cywilne

gospodarcze