STEVE JOBS

Innowacja rozróżnia lidera od naśladowcy.

Mediacja i negocjacje online

Rozwój technologii internetowych pozwolił nawiązywać i prowadzić współpracę biznesową z partnerami oddalonymi o setki kilometrów, bez konieczności osobistego kontaktu. Jednak, gdy dochodzi do powstania sporu zmuszeni jesteśmy poświęcić czas i pieniądze na podróże i spotkania poza miejscem zamieszkania lub siedzibą firmy.

W przypadku konfliktów rodzinny, sąsiedzkich czy innych zdarza się, że skłócone strony nie chcą przebywać w swoim towarzystwie. Często jest to bezpośrednią przyczyną niechęci do udziału w mediacji.

Rozwiązaniem w tych trudnych sytuacjach jest możliwości mediowania i negocjowania bez potrzeby wychodzenia z własnego biura lub domu. Dzisiejszy świat usług cyfrowych oferuje rozwiązania, które pozwalają komunikować się na odległość. Jednym z takich rozwiązań jest video konferencja. Każdy z nas, wyposażony w komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu może odbywać spotkania w czasie rzeczywistym z rozmówcą znajdującym się w dowolnym miejscu na świecie.

mediacja onine

Sit and Talk oferuje usługi mediacji online i negocjacji online. W tym celu korzystam z wiedzy i doświadczenia twórców i zarządzających platformą Whereby. Norweski serwis, który swą siedzibę ma w Oslo, umożliwia wirtualne spotkania w zamkniętych pokojach, do których dostęp mają tylko zaproszone osoby. Prowadzone rozmowy są szyfrowane i nie są rejestrowane. Whereby gwarantuje bezpieczeństwo prowadzonych spotkań, co potwierdzają dziesiątki milionów rozmów rocznie, prowadzonych między innymi przez GE, Trello, Shopify, Techstars (dane ze strony whereby.com).

Tak to działa

Decydując się na skorzystanie z formy spotkania „mediacja online”przystąpienie do takiego spotkania przebiega w następujący sposób:

  1. Do prowadzenia spotkań online wykorzystuję platformę internetową Whereby.com. W ramach posiadanego pakietu usług tworzę w serwisie wirtualny pokój. Pokój ten jest zamknięty, a dostęp do niego mają tylko zaproszeni użytkownicy.
  2. Do uczestników spotkania wysyłam linki internetowe kierujące ich bezpośrednio do wirtualnego pokoju. Razem z linkiem uczestnicy otrzymują unikalną nazwę użytkownika, którą zobowiązani są posługiwać się w czasie spotkania online oraz informację o terminie, zawierającą datę i godzinę.
  3. Udział w spotkaniu możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej ( w pełni wspierane przeglądarki to Chrome i Firefox, a pozostałe mogą wywoływać nieprawidłowe działanie serwisu ) lub poprzez dedykowana aplikację na urządzenia mobilne ( smartfony, tablety ).
  4. We wskazanym terminie strony klikają w otrzymany link i kierowane są na stronę whereby.com/sit-and-talk. Użytkownik, który chce dołączyć do spotkania zobowiązany jest podać otrzymaną wcześniej nazwę użytkownika i kliknąć w przycisk „Join meeting” i tym samym wirtualnie zapukać do pokoju. Aby być widzianym i słyszanym w czasie spotkania należy zezwolić przeglądarce internetowej na dostęp do kamery i mikrofonu. Dostęp ten można edytować w czasie spotkania z poziomu aplikacji.  
  5. Po otrzymaniu powiadomienia o chęci przystąpienia przez użytkownika do spotkania weryfikuje jego nazwę użytkownika i zezwalam na przystąpienie do spotkania (otwieram drzwi do wirtualnego pokoju).