SOKRATES

Weź tyle, ile potrzebujesz. Daj tyle, ile możesz.

Negocjowanie

to proces komunikacyjny prowadzony przez strony częściowego konfliktu interesów przy udziale wykwalifikowanego negocjatora. Negocjator Zielona Góra reprezentuje przeważnie tylko jedną stronę sporu, w imieniu której dąży do osiągnięcia porozumienia zgodnego z wolą mocodawcy. W postępowaniu negocjacyjnym negocjator może występować samodzielnie lub wspólnie ze swoim zleceniodawcą.

Przystępując do negocjacji strony wykazują wolę osiągnięcia porozumienia i dążą do możliwie najkorzystniejszego sposobu rozwiązania sporu. Negocjacje, to wytrwanie w rzeczowym dialogu na przekór, czy to chęci ucieczki, czy chęci walki. Rozwiązanie sporu w procesie negocjacji to sposób na osiągnięcie mądrego i trwałego porozumienia, zaspokajającego potrzeby stron i  gwarantującego przestrzeganie go przez wszystkich uczestników postępowania negocjacyjnego.

PRZECZYTAJ

Jasno wyrażaj potrzeby

Książkowym przykładem źle przeprowadzonych negocjacji jest opowieść o dwóch siostrach, spierających się o jedną pomarańczę. Każda z nich chciała ją tylko dla siebie, i żadna z nich nie powiedziała do czego jej potrzebuje. Nie mogąc dojść do porozumienia postanowiły zakończyć negocjacje i podzielić pomarańczę „sprawiedliwie” na pół. W efekcie takiego rozstrzygnięcia jedna z sióstr obrała swoją połówkę pomarańczy, potrzebną jej skórkę wykorzystała do pieczonego ciasta, a miąższ wyrzuciła do kosza. Druga z sióstr swój miąższ zjadła, a niepotrzebną jej skórkę wyrzuciła. 

Czy ten pozornie sprawiedliwy podział pomarańczy na pół był sukcesem sióstr w procesie negocjacji? Czy te negocjacje zakończyły się wynikiem Wygrany : Wygrany? Oczywiście, że nie. Żadna z sióstr nie zaspokoiła w całości swoich potrzeb, a dodatkowo takie rozwiązanie doprowadziło do zmarnowania zasobów. 

W Sit and Talk – Negocjator Zielona Góra wiemy, że najważniejszym celem negocjacji jest zaspokojenie potrzeb stron. Proces negocjacji to proces odkrywania potrzeb i wynajdywania kreatywnych sposobów ich realizacji.

Reprezentuję i konsultuję

Nasza współpraca przy negocjacjach może odbywać się na dwóch obszarach.

Po pierwsze oferuję Ci swoje wsparcie w przygotowaniach do negocjacji. Wspólnie wykonamy analizę Twojej obecnej sytuacji, wyznaczymy priorytety i zakres ustępstw oraz opracujemy pożądane przez Ciebie rozwiązania. Pomogę Ci przygotować się do właściwych negocjacji, wybrać styl i postawę negocjacyjną, określić BATNA i WATNA. Na Twoje życzenie mogę też pełnić rolę konsultanta w trakcie właściwych negocjacji.

Drugą możliwą formą współpracy z Negocjator Zielona Góra jest reprezentowanie Ciebie w negocjacjach. Oznacza to, iż przeprowadzam przygotowania i właściwe negocjacje w Twoim imieniu. Ty angażujesz się w cały proces tylko na etapie opisu aktualnej sytuacji i określenia oczekiwanych rezultatów, a resztą zajmuję się ja. Dzięki tej formie współpracy Ty oszczędzasz czas, ograniczasz stres i zyskujesz pieniądze, a ja robię to co lubię i na czym się znam.    

Tak mogę Ci pomóc

Negocjacje dla osób prywatnych

  • dotyczące transakcji na rynku nieruchomości – zakup, sprzedaż, wynajem;
  • dotyczące umów z instytucjami finansowymi i dostawcami mediów – renegocjowanie warunków;
  • dotyczące spłaty zadłużenia i działań przeciwegzekucyjnych;
  • dotyczące sporów rodzinnych, sąsiedzkich, koleżeńskich;
  • i inne.

Negocjacje gospodarcze

  • dotyczące wewnętrznych spraw przedsiębiorstwa;
  • dotyczące nowych i obowiązujących umów z kontrahentami;
  • dotyczące polubownej windykacji należności – podejście behawioralne;
  • dotyczące stosunków prawnych między przedsiębiorstwem a administracją państwową;
  • i inne.